Pristojnost

Okrajna sodišča odločajo o civilnih zadevah prve instance za vse pravdne zadeve s sporno vrednostjo do 15.000 evrov in v svoji pristojnosti – neglede na sporno vrednost – v določenih vrstah pravnih zadev (predvsem družinskih zadevah in najemnih razmerjih). Do leta 2016 je nameravano, da se postopoma dvigne sporno vrednost do 25.000 evrov.

Na prvi stopnji odločajo okrajna sodišča o kaznivih dejanjih, za katera je v zakonu predpisana denarna kazen ali kazen zapora do največ enega leta (npr. malomarna poškodba telesa, tatvina).

Sodni okoliš zaobjema območje naslednjih občin:

  • Bistrica v Rožu
  • Borovlje
  • Šmarjeta v Rožu
  • Sele