Razdelitev poslov – izvleček

Razdelitev poslov vsebuje podrobno ureditev, ki vnaprej razdeli zadeve na sodnice in sodnike, javne tožilke in tožilce, pravne skrbnice in skrbnike ter okrajne javne tožnice in tožnike. Ta ureditev se razglasi skupaj s številnimi drugimi podatki v obliki pregleda razdelitve poslov, ki je v sodnem poslopju nabit. Zaradi lažjega razumevanja se tukaj objavi zgolj izvleček, da je možno pridobiti prvi vpogled tukaj zaposlenih. Določenih poenostavitev ni možno preprečiti. Prosim upoštevajte, da te informacije niso primerne, da v posameznem primeru z gotovostjo najdete pristojni organ.