Medijska služba

Sodstvo si prizadeva, da v okviru zakonitih predpisov poskrbi za stike s predstavniki medijev in da javnosti zaželjene informacije.

Stiki z javnostjo naj zvišajo razumevanje v pravosodje in pridobijo zaupanje prebivalstva v sodstvo in njihove ustanove.

Pri večjih sodiščih, pri vseh javnih tožilstvih in kazenskih zavodih se nahajajo medijske službe, ki so v svoji pristojnosti seznanjene z informacijami o zadevah (npr. postopkih). Njihovo medijsko delo se ravna po zakonitih predpisih in po odloku za medije iz leta 2003, katerega najdete pod Presse/Downloads.

To okrajno sodišče nima medijske službe. Obrnite se z Vašim vprašanjem na medijsko službo nadrejenega deželnega sodišča.

Govorniki za medije kot načelniki teh mest se morajo ravnati po zakonskih predpisih (npr. domneva nedolžosti, zagotovitev poštenega postopka, predpisi glede tajnosti, predpisi o varstvu žrtev, osebnostne pravice) in poskrbeti, da se strokovna izvedba odprtih postopkov zaradi tega ne prepreči, oteži, zavleče ali ogroža.