Kažipot

pritličje:          soba 2: eksekutor, sodna dvorana brez ovir

1. nadstropje: soba 29: predstojnik sodišča
                       soba 30: računovodja, civilni in zapuščinski oddelek
                       soba 31: vložišče, oddelek za izvršbe in stečajne zadeve
                       soba 32: predstojnica sodiščne pisarne, zemljiška knjiga,
                                     kazenski oddelek, zadeve pravne pomoči, overitve