vodstvo

Predstojnik okrajnega sodišča

dr. Johann KOGELNIG

Predstojnica sodiščne pisarne

pogodbena uslužbenka
Sibylle KOGELNIK